Local Curriculum Design Tool | Rapua Te Ara Tika

This toolkit is for Kāhui Ako, schools and kura to collaboratively design a quality, local curriculum for their learners.

The toolkit is made up of eight tools which support both Māori and English medium education settings. They have been designed to help local curriculum communities facilitate conversations, capture decisions and share their learning.

The tools combine to help communities to build a shared local curriculum, focused on supporting children and young people across the education pathway.

Accessing the Toolkit

Teachers, principals and their partners (such as iwi or employers) can access the Toolkit by contacting their designated lead.

If you are a principal and would like to sign up as a single school or create a new Huinga Kura/Cluster, please click here.

If you’ve had trouble accessing the toolkit and need help please contact the Ministry of Education Service Desk on 0800 422 599 or email them using . If you have access and want a detailed guide on how to get around the toolkit please click here.

Watch our videos on the tool

Watch Mary Chamberlain, a leading New Zealand curriculum expert and one of the Toolkit’s designers, talk about the Toolkit.

Mātakitaki i a Kiritina Johnstone, Te Kaiwhakahaere o Te Rōpū Reo Māori ki Te Tāhuhu o te Mātauranga e kōrero ana mō tēnei rāuemi Rapua Te Ara Tika

Designing Local Curriculum

There are four tools in the Designing Local Curriculum toolkit that local curriculum communities can use to help develop their local curriculum. Te Whāriki and The New Zealand Curriculum underpin these tools.

The tools are designed to help your local curriculum community add value to the educational experience of your ākonga, beyond what can be offered by your individual schools, kura and early learning settings. They provide opportunities to make structured but flexible evidence-based choices as you create a local curriculum that enriches the coherence and depth of the learning opportunities experienced by all your ākonga.

Rapua Te Ara Tika

Ko Rapua te Ara Tika he Rauemi Whakamahere Marau i takea mai i ngā whakahaere o nehe, me ngā tikanga tuku iho o te wānanga. I roto i tēnei whakaaro mō te wānanga, ka whakatītina ai te Kāhui Ako kia tirohia Te Ao Māori me ērā āhuatanga ōna e whakaawe nei i tēnei mea te ako ki tā te Māori titiro.

Whakamahi ai a Rapua te Ara Tika i te tukanga wānanga i roto i tētahi takiwā mariko. Ko te takiwā mariko nei he wāhi ka tūhuratia, ka tohatohangia, ka matipakitia, ā, ka waihangatia ngā whakaaro i runga i te hiahia kia whakaumutia te mahi akoako, kia arotahi hoki ki te Mātātaki Paetae nā ngā Kāhui Ako anō i whakarite. Ko te huarahi ka whāia e koutou he mea whakaata i ngā tikanga Māori mō te uru ki te Whare Wānanga.


Coherent Pathways

The Coherent Pathways Tool helps you ensure that your ākonga experience learning continuity as they move from early childhood through to the end of their secondary schooling. This tool helps you to create statements at key transitions and to capture and share the capabilities your community believes are too important to leave to chance.

Te Whare Wānanga

I tīkina tēnei kōrero mō te whare wānanga hei whakaahua i ngā mahi e pā ana ki te wānanga. Nā, i te nuinga o te wā ka tū ngā wānanga nei ki runga marae ātea, ki roto i te wharenui, whare tupuna rānei. Nā konei e kīia ai he whare wānanga. Ko Te Whare Wānanga e kōrerotia ana i konei, ko te wāhi e tū ai te wānanga.


Relationships for Learning

The Relationships for Learning Tool helps you to strategically identify the community relationships that can support your local curriculum community. It is built on the recognition that children are born into a community. When a child learns from and with their community, they come to understand how their community works socially, politically, economically, and culturally. And they also learn how they can contribute to, and help shape their community.

Te Herenga Tāngata

He nui ngā herenga tāngata o ngā kaiako, ngā kura me te Kāhui Ako. He mātua, he kaumātua, he marae, he rūnanga, he hapū, he iwi, he pakihi rānei. Arā noa atu ngā momo herenga tāngata. Ko te tikanga o tēnei rauemi he ārahi i tō kura, i tō Kāhui Ako ki te āta kōrero mō te momo herenga ōna ki a koutou. Ā, kia raua aua ingoa ki tētahi rārangi whakapā mā te kura anake, mā te Kāhui Ako whānui rānei.


Rich Opportunities for Learning

The Rich Opportunities for Learning Tool helps you to draw on your environment and your community relationships to design meaningful learning opportunities that build the capabilities you’ve agreed to prioritise. Every experience and every interaction your ākonga have with their community helps shape who they become. This tool helps you design opportunities for ākonga to contribute to their communities in ways that build on and strengthen both community and ākonga capabilities.

He Akoranga Rangatira

I tīkina tēnei whakatauākī a Kīngi Pōtatau Te Wherowhero hei ārahi i te kura me te Kāhui Ako ki te hoahoa Akoranga Rangatira. “Mā te Kōrero ka Mōhio. Mā te Mōhio ka Mārama. Mā te Mārama ka Mātau. Mā te Mātau ka Ora” Ko te tikanga o te Kōrero i roto i tēnei whakatauākī e tohu ana kia aro ki ngā tairongo o te tangata arā ko ngā rongo ā-tinana, ā-hinengaro, ā-wairua, ā-whānau hoki. Ka taea e ngā Kāhui Ako te whakarangatira i te ako mā te whakarite i ngā momo huarahi mā ngā ākonga hei whakamahi, hei whakatupu hoki i ngā āheinga whai tikanga e ai ki tō rātou whānau, ō rātou tātai hapu/iwi, tō rātou hapori, ki tō rātou taiao hoki.


Collaborative Inquiry

The Collaborative Inquiry Tool helps you probe into issues that affect your ability to achieve your vision. It provides a sustainable digital system for establishing focus areas, developing inquiry proposals, monitoring progress, and sharing findings. It helps you to notice and respond to variations in teacher practice and ākonga outcomes, including both the hard spots and the pockets of excellence.

Te Ara Tika

Mā te Kāhui Ako| Community of Learning, e whakarangatira i ngā ara whakaako mā te mātua whakarite i te mārama me te ukiuki o te whakaako mā te ākonga, puta noa i ngā tau, whakawhiti katoa i ngā whakaritenga.